Sie sind hier:

Werkweek Zwitserland

Werkweek Kandersteg

Suchen nach:

Allgemein:

Startseite

Impression (Video)

" Uitwisseling....."

Om uw school werkweek een speciaal karakter te geven, bestaat de mogelijkheid om uw verblijf in Villa Foree te combineren met een schoolbezoek aan een Zwitserse school.

Contact leggen met buitenlandse 'collega's' en het uitwisselen van kennis en ervaring staan centraal tijdens deze themareizen. Voor dergelijke uitwisselingstrajecten kan een beroep gedaan worden op subsidieverstrekking door het Europees Platform.
"Voor de aanvraag van deze subsidie verstrekken wij u uiteraard alle noodzakelijke informatie."

De ervaring heeft ons geleerd dat deze manier van 'leren met én over elkaar' een onuitwisbare herinnering opleverd van een bezoek aan Zwitserland.

Vanzelfsprekend is een schoolbezoek prima te combineren met andere aktiviteiten, zodat uw werkweek gekenmerkt wordt door een zeer gevarieerd programma!

Meer informatie over schoolreizen en werkweken naar Zwitserland: www.schoolreiszwitserland.nl